image

好多人第一次搭飛機都會揀窗口位,但搭多幾次之後就覺得睇黎睇去都係雲,就算有景都好,都係夜景同日景。有無諗過其實只不過係大家無好好留意機外嘅風景呢?因為以下嘅風景大家有好多都見過但無好好咁欣賞,甚至乎見都未見過。窮L小編為大家介紹下唔同嘅風景啦!

1. 雲層

睇雲就係坐窗口位最基本架啦,就咁睇可能無咩特別,但係大家可以留意埋成個天,好似喺天堂咁。如果無左個機翼就更加好。

image

(圖片來源)

image

 

(圖片來源)

 

2. 星象

夜晚基本上都可以好清楚咁睇到星星。例如放大呢張圖黎睇嘅話會睇到圈住嘅北斗七星。

image

(圖片來源)

 

3. 各種大陸地型

山脈/峽谷

尤其是飛得近嘅時間,山脈嘅風景簡直令到你有種畏高咁嘅感覺

不過咁嘅山脈風景可能大家無乜興趣,雪山又未去到雪山。

image

(圖片來源)

image

 

(圖片來源)

image

 

 

溶緊雪嘅Greenland (格陵蘭)

image

(圖片來源)

 

沙漠

image

(圖片來源)

 

冰川

image

(圖片來源)

 

雪地

image

(圖片來源)

image

 

(圖片來源)

 

4. 城市/小鎮

既然大家無論去到咩地方都鐘意睇City view嘅話,不妨喺飛機起飛或者著地嘅時候望一望丫。

花少少時間睇下自己即將到達或者所逗留過嘅地方,回憶一下自己到過嘅地方,所經歷過嘅事情,遇到過嘅人。好好將旅行嘅體驗深深咁刻喺腦入面。

image

(圖片來源)

image

(圖片來源)

image

(圖片來源)

 

5. 氣象

窮L小編覺得最震撼嘅畫面一定係呢個!

好可惜嘅係小編只係見過暴風雨,但唔記得影低!

你話一直睇住天文台氣象直播好定係喺飛機上面睇直播好?

image

(圖片來源)

image

(圖片來源)

image

總結:

唔好忘記我哋旅行嘅目的係:【見多啲、睇多啲、想有更多深刻回憶】。

小編無論坐長途機短途機都好,有得揀都一定係揀窗口位。

同埋大家好多時買機票個時無劃位,通常廉航會咁,Check-in時先會知坐邊。所以Check-in嗰時係【可以提出坐窗口位要求】,如果有位通常都會俾你地。

希望大家都可以搭飛機嗰時睇到上面嘅靚景!記得隨時影相呀!

image

 

▲認識KKday▲
KKday-世界旅遊體驗網站,在全球 54個國家,174 個城市, 有 5000多種不同的行程與體驗。 KKday內有最特別、最意想不到的的世界行程體驗!不論你想當一日忍者、乘坐直升機享盡奢華旅程、還是你想要與猩猩共進午餐…KKday滿足旅人不同的喜好。KKday幫你省去在各論壇爬文找資料的麻煩,一站解決安排行程的困擾!現在,想來一場與眾不同的旅行就來KKday找行程,一起去冒險吧!
KKday 網頁: www.kkday.com
KKday Facebook: KKday